جشن نیمه شعبان سال 1437 قمری(ششم خرداد 1395 شمسی )با لطف و عنایت امام زمان برگزار شد